Känslan av Valand

Känslan av Valand
november 15, 2017 Alexandra Reutenberg
In Nyhet

De flesta av oss har säkert vandrat runt i en storstad någon gång. Har du tänkt på hur du påverkas när du går in i en ny stadsdel? Dofterna, synintrycken, ljuden. Allt blir till dess eget och påverkar dina känslor. Med ett finare ord kallas det ett psykogeografiskt fenomen. Vi väljer att kalla det för karaktär.

Valand kommer att bli en helt ny stadsdel i Kungsbacka med sin alldeles egna karaktär!

Vi brukar säga att ”äntligen kommer Kungsbacka att få det centrum staden förtjänar”. Vad menar vi med det?

Kungsbacka är på väg in i framtiden, och dess framtid handlar på många sätt om tillväxt. Redan nu ser vi en befolkningsökning med upp emot 1 000 personer varje år. Fler och fler företag söker sig till staden. Vi går från att vara en ort till en medelstor stad, och det går snabbt.

Det här ändrar förväntningarna på staden, både för oss som bor här och de som betraktar oss på håll. Kungsbacka behöver ett nytt centrum, som andas nutid och framåtanda.

Det här är tankar och frågeställningar vi har med oss när vi bygger och utvecklar Valand. Vad ska man känna när man vandrar igenom stadsdelen? Vilken är stadsdelens karaktär?

När stadsdelen står klar, om sisådär 6-7 år, kommer den att andas citykänsla. Valand kommer att leva dygnets alla vakna timmar, och det kommer att finnas anledningar att stanna till. Kanske shoppa, fika, eller gå på restaurang.

Och det är det vi menar när vi talar om att ge staden ett centrum den förtjänar. Valand är en blick in i framtidens Kungsbacka.