Kungsbacka växlar upp!

Kungsbacka växlar upp!
september 1, 2017 Alexandra Reutenberg
In Nyhet

Nu har vi det svart på vitt. När Kungsbacka nyligen passerade 20 000 i invånarantal blev vi officiellt en medelstor stad, enligt Svenska Kommunförbundet. Det här betyder bättre förutsättningar för både företag och invånare!

Kungsbacka växer på allvar. Tidigare har kommunens invånarantal mest ökat i kommunens kringområden, men på senare år har fler och fler människor och företag sökt sig till staden. Och det märks dels på folk- och stadslivet, men även genom att näringslivet har fått en markant skjuts framåt.

Och det finns inget som säger att det kommer att stanna av. I och med att staden blir mer attraktiv för företag, då ökar antalet människor som jobbar kvar i Kungsbacka istället för att pendla till t ex Göteborg, vilket i sin tur stärker Kungsbackas attraktivitet. Alla vinner! 

En välkommen stadsdel

I och med utvecklandet av stadsdelen Valand får Kungsbacka ett centrum som motsvarar stadens storlek, och som dessutom kommer att skapa en naturlig länk mellan Innerstaden och Kungsmässan. Det här är något som gläder Jessica Blume, platsutvecklare på Kungsbacka kommun:

– Kungsbacka stad har tagit klivet över en magisk gräns och har nu passerat 20 000 invånare. Nu behöver vi se på Kungsbacka stad mer som en centralort som servar de olika tätorterna i kommunen, och inte bara vara en av alla tätorter. Staden ska lysa mer och vara magneten i närområdet, säger Jessica Blume, platsutvecklare på Kungsbacka kommun.

Aranäs Fastigheter, som verkat i Kungsbacka sedan 40-talet, är så klart glada över att Valand spelar en huvudroll i denna tillväxt. Stadsdelen kommer att skapa en levande blandstad för både människor och företag.

Första inflyttning sker våren 2019 och hela stadsdelen beräknas stå färdig 2023. Håll utkik på Facebook för att hitta ditt framtida drömboende eller en lokal för din verksamhet.