Läs om första spadtaget!

Läs om första spadtaget!
maj 31, 2017 Alexandra Reutenberg
In Nyhet

Den nya stadsdelen Valand i Kungsbacka ska förena de idag separata stadsdelarna – Kungsmässan och Innerstaden – till en gemensam stadskärna. Det största stadsomvandlingsprojektet i Kungsbacka någonsin. Den 26 oktober togs första spadtaget.

Det centrala området i Kungsbacka som tidigare har varit en parkeringsplats och öde rivningstomter, ska snart utgöra en ny stadskärna. Det blir en levande stadsdel som knyter ihop Kungsmässan med Innerstaden. Projektet har under hösten inletts med byggandet av ett modernt P-hus, där även kontor och kommersiell handelsyta ska finnas. Totalt kommer 250-300 nya bostäder att byggas, varav hälften är hyresrättslägenheter och den andra hälften bostadsrättslägenheter. Dessutom kommer det finnas stora kontors- och handelsytor i området.

– Vi tror att den nya stadsdelen kommer att ge Kungsbacka ett mer sammanhållet centrum. Här planerar vi en blandstad – med bostäder, kontor, restauranger och butiker. En levande stad helt enkelt, säger Jonas Håkansson, vd på Aranäs Fastigheter.

Ett gångvänligt stråk mellan de idag separata stadsdelarna kommer att skapas och bidrar till att ge Kungsbacka ett modernt centrum med rörelse. Genom att förtäta staden med den nya stadsdelen ges staden också goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Det blir också 12 000 kvadratmeter kontors- och handelsytor, vilket ger goda möjligheter för näringslivet i Kungsbacka.

– Vi tycker att det är viktigt med ett dynamiskt och varierat näringsliv i staden för att skapa en spännande stad och intressanta arbetstillfällen. Vi vill att fler ska se Kungsbacka som ”sin” stad. Här ska man både kunna bo bra och göra karriär, säger Jonas Håkansson.

På bilden, fr v: Reine Rosén, Hans Kjellberg, Hans Forsberg, Per Ödman