Mästerliga namn på Valands gator!

Mästerliga namn på Valands gator!
augusti 11, 2017 Alexandra Reutenberg
In Nyhet

Byggmästaregatan, Glasmästaregatan och Myntmästaregatan. Det blir namnen på tvärgatorna i nya stadsdelen Valand. Stråket från Kungsmässan i norr till Innerstaden i söder får namnet Valands promenad, och det lilla torget i mitten kommer att heta Majblommans plats, en hyllning till Beda Hallberg, Onsaladottern och grundaren av Majblomman.

Det har länge varit en grusgrop men sakta men säkert håller stadsdelen Valand på att ta form. Gatunamnen har nu klubbats av byggnadsnämnden efter att synpunkter hämtats in från bland andra hembygdsföreningen och Aranäs fastigheter.

– Detta är vårt viktigaste projekt någonsin och något som påverkar hela Kungsbacka. Syftet med stadsdelen är att knyta ihop staden. Vårt önskemål har därför varit att gatunamnen ska hänga ihop med de redan existerande gatorna som angränsar till Valand. Vi har redan Borgmästaregatan så att spinna vidare på ”mästaretemat” kändes bra. Det blir också en spännande kontrast mellan den moderna arkitekturen och de historiska namnen. Och, det hade ju varit kul om någon av våra banker får Myntmästaregatan som adress, säger Jonas Håkansson, vd för Aranäs fastigheter.

 

Klicka på kartan nedan för att se den i större format!