På rätt plats i rätt tid

På rätt plats i rätt tid
juni 16, 2017 Alexandra Reutenberg
In Nyhet

Jessica Blume är Kungsbackas nya platsutvecklare och kommer in ett skede när staden växer så det knakar. Vi träffas på en byggarbetsplats alldeles invid ”gropen” där Kungsbackas nya stadsdel Valand växer fram.

Det bullrar och bankar runtomkring oss och utanför byggstaket flyter den glesa stadstrafiken på precis som vanligt. Om bara några år har denna tidigare så ödsliga plätt mitt i staden förvandlats till en helt ny stadsdel som binder ihop Kungsmässan med innerstaden.

– Det är bara 550 meter mellan Kungsmässan och innerstaden men det känns ändå som en lång sträcka att gå. Men när allt detta är byggt tror jag att vi kommer att uppleva Kungsbacka som en betydligt tätare och mer levande stad, säger Jessica Blume.

Den nya stadsdelen som Aranäs bygger är ett steg helt i rätt riktning, hävdar Blume som menar att nu är det dags för staden att ”blomma ut”.

– Kungsbacka är fantastiskt på många sätt med en hög livskvalitet.  Fram tills för några år sedan har tillväxten framför allt skett ute i de olika kommundelarna men nu har vi sett ett trendbrott. Det finns en stor efterfrågan att bo i centrum.  Staden växer snabbt och har gått från att vara en ”liten” stad till en ”medelstor” stad, säger Jessica Blume som är platsutvecklare på Kungsbacka kommun.

”Medelstor stad”?

– Kungsbacka stad har tagit klivet över en ”magisk” gräns och har nu passerat 20 000 invånare. Det innebär att Kungsbacka klassas som en ”medelstor” stad. Jag tror att vi behöver skapa ett nytt ”mind-set” kring staden.

”Mind-set”?

– Vi behöver se på Kungsbacka stad mer som en centralort som servar de olika tätorterna i kommunen och inte vara en av alla tätorter. Staden ska ”lysa” mer och vara ”magneten” i närområdet.

Vad är din roll i detta?

– Min uppgift är att marknadsföra staden och bygga varumärket Kungsbacka. Det kan handla om att skapa intressanta event och mötesplatser. Men framför allt ska vi bygga en identitet tillsammans.

Hur då?

– Utmaningen blir förstås att få alla att dra åt samma håll. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och invånarna är viktigt. I grund och botten handlar det om att vi vill utveckla en levande blandstad för hela Kungsbacka, för invånarna, företagen och besökarna.

Att det finns långsiktiga mål och en tydlig identitet i botten har visat sig vara speciellt viktiga framgångskriterier för vinnande städer. Jessica lyfter fram Borås och Örebro som lyckade exempel på städer som framgångsrikt lyckats med sitt varumärkesbyggande.