BloxIT

Vi tycker det är extra roligt när våra hyresgäster tänker som vi. Vår hyresgäst BloxIT utmanar det traditionella och levererar nytänkande helhetslösningar inom IT.