Våga utmana det självklara

Valand är en uppstickare, en tuffing som vågar utmana. Självklart gäller detta även i hållbarhetsfrågan. Att utveckla en hållbar stadsdel handlar om att varje dag ifrågasätta det vi gjorde i går. Att våga pröva nya lösningar, tekniker och uppfinningar för att bidra till en bättre framtid är en del av vår vardag. Målet är att bli bättre och mer miljömässigt och socialt hållbara för varje dag som går.

Cirkulär resurshantering

I utvecklingen av Valand utgår vi från en cirkulär resurshantering i ett livscykelperspektiv. Det innebär att vi alltid har stort fokus på vilket material vi väljer samt att vi utmanar oss själva att inte bara bygga kreativt utan även klimatsmart. Inslag av grönska och vatten bidrar till både trivsel och smarta ekosystemtjänster.

Steg för steg – kvarter för kvarter

Varje kvarter har sin egen karaktär- även när det kommer till hållbarhet.

Solenergi försörjer flera fastigheter. Vissa kvarter byggs med trästomme och smarta lösningar för bland annat återanvändning av dagvatten. Andra har spännande takträdgårdar med stadsodling som främjar den biologiska mångfalden.

Valand är nära till allt och egentligen behöver du ingen bil då Resecentrum med kollektivtrafik ligger nära. Därför har alla kvarter cykelparkeringar men även laddningsstationer för eldrivna fordon.

Miljöcertifiering

Samtliga fastigheter i Valand är miljöcertifierade. Alla kvarter har olika förutsättningar men målet är alltid att driva fastigheterna så energieffektivt som möjligt.

Valand
ska vara
för alla

En levande och trygg stadsdel

Med en mix av kontor, butiker, restauranger och bostäder får vi en stadsdel som lever dygnet runt vilket skapar puls och energi men också trygghet. Vårt mål är att utveckla staden på ett sätt som inbjuder till möten mellan människor och där alla känner sig välkomna. Tillgänglighet och mångfald i alla dess former är a och o för att förverkliga vår vision av Valand, en kreativ och lite tokig plats där alla vill hänga och ha kul!