Bodecker Partners

Bodecker Partners bedriver oberoende rådgivande verksamhet kring energiprisrisker och intäkts-möjligheter på energimarknaderna. Deras expertis inom den nordiska elmarknaden såväl som elcertifikat och utsläppsrätter hör till Sveriges främsta.