Darrow IT Consulting

Darrow IT Consulting är ett IT-bolag som hjälper företag med sina digitala utvecklingsprojekt. De har konsulter med spetskompetens inom webb- och systemutveckling samt IT management. I deras nya lokaler i Elegansen ser de fram emot att skapa ett lokalt alternativ för systemutvecklare i Kungsbacka, en utvecklarhubb, där man får jobba med intressanta kunder och projekt utan att behöva pendla dagligen.