Välkommen på vernissage av Normstorm 21 maj – 17 juni.

Välkommen på vernissage av Normstorm, en bildutställning som utmanar våra normer, river bland våra värderingar och ställer våra fördomar på sin spets!

Var: Gula Villa i stadsdelen Valand

När: Invigning den 21 maj kl. 17.00. Utställningen pågår mellan den 21 maj – 17 juni.

Arrangör är Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid

Medverkande är Elever i åk 8 på Vittraskolan och Skårbyskolan

Vad är Normstorm?
Normstorm startades för 10 år sedan i Jönköping. Med normstorm ville Jönköping skapa ett samhälle till för alla. Kungsbacka kommun vill samma sak, där alla ska ha samma möjligheter, känna sig trygga och inkluderade. Ungdomar är en grupp som sällan syns i vårt fysiska samhälle och därför vill vi lyfta dem och vilka utmaningar de möter kopplat till normer idag.

Normstorm är en möjlighet att synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer med hjälp av normkritiska diskussioner i klassrummet och skapande av normkreativa bilder och konst. Normstorm är ett verktyg för att arbeta med skolans värdegrund. Anledningen att kommunen valde att implementera normstorm i Kungsbacka är att de i dialog med unga och de som möter unga sett att negativa normer påverkar individer i stor utsträckning.

Föregående nyhet
Nästa nyhet